NESPG

Nederlandse Examenstichting in de Sport- & Perimedische Gezondheidszorg

Welkom op de website van de NESPG

Op deze site kunt u informatie vinden over onze examens, de examenlocaties, examenprijzen, examendata, een op de PC invulbaar inschrijfformulier en alle overige zaken die voor u van belang of nut kunnen zijn.

De N.E.S.P.G. (opgericht in 1980) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van diverse examens, de administratieve en uitvoerende organisatie. 

De aanmelding voor de examens is openbaar en dus voor een ieder toegankelijk, met dien verstande dat voor bepaalde examens de kandidaat in het bezit moet zijn van een vereiste vooropleiding. Deze vooropleiding kan bijvoorbeeld zijn het diploma Sportmassage, Massage, Massagetechnieken of een daaraan gelijkgesteld diploma.

Mocht u verdere informatie wensen dan kunt u een mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..